Ugdymo programos

Įstaigoje vykdomos priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programos.