Priėmimas, mokestis, lengvata

Paslauga teikiama vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018-05-24 sprendimu Nr. TS-149 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“.

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS: 2018-05-24 04 TS-149

Informacija internetiniame puslapyje ,,Darželių informacinė sistema“. Nuoroda: https://darzeliai.krs.lt

Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno r. švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašas

Dėl mokesčio už priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą 8 ir 10.1 punktų pakeitimas

Dėl vaikų maitinimo dienos finansinių normų nustatymo

INFORMACIJA TĖVELIAMS Dėl mokinio sveikatos pažymėjimo