Logopedas

ŠVIETIMO PAGALBA

Mokslo metų pradžioje, gavęs tėvelių sutikimą, logopedas įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą. Logopedo pagalbą gausiančių vaikų sąrašas, aptariamas Vaiko gerovės komisijoje, taip pat suderinamas su Kauno r. pedagogine-psichologine tarnyba, teikiamas patvirtinti daugiafunkcio centro direktorei. Atsižvelgiant į kalbos sutrikimo pobūdį ir laipsnį bei vaiko amžių, sudaromas  pratybų tvarkaraštis bei ugdymo programos. Skiriamų pratybų skaičius – 1 – 2 pratybos per savaitę,  trukmė – 15 – 20 min. priklausomai nuo konkretaus vaiko poreikių. Logopedas neapsiriboja tik taisyklingu garsų tarimo formavimu šnekamojoje kalboje, bet, esant reikalui, dėmesį skiria žodyno plėtimui, kalbos gramatinio taisyklingumo formavimui ir rišlios kalbos ugdymui.

  Logopedo pagalbos efektyvumas priklauso nuo individualių vaiko savybių, kalbėjimo ir kalbos sutrikimo pobūdžio bei tampraus logopedo, tėvų, grupių auklėtojų ir kitų specialistų bendradarbiavimo bei gero pratybų lankomumo.

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ LOGOPEDĖS DARBO LAIKAS:

Pirmadieniais:   8.00 – 12.00

Trečiadieniais: 8.00 – 12.00

Penktadieniais:  7.30 – 12.00

       Esant reikalui, asmeninei konsultacijai tėveliai gali kreiptis bet kuriuo  patogiu metu.