Šventiškai ir pakiliai nusiteikusi Kačerginės bendruomenė pasveikino Liepos 6 – ją.

Drauge su viso pasaulio lietuviais iš širdies gelmių traukė tautinę giesmę, laužė simbolinę ruginės duonos riekę, šildėsi prie ąžuolo šakelėmis apkaišytos protėvių aukuro ugnelės. Per visą Lietuvą ant plačių kūrybos sparnų jūrinės dvasios kupinas melodijas atskraidino Klaipėdos kapelija ,,Mingė“, vadovaujama Rolando Bučmio. Pasitikę mylimus pamario krašto atlikėjus, vakaro dalyviai negailėjo jiems aplodismentų. Dėkojo už melodijas – lengvas ir svaigias kaip liepžiedžių prisilietimas, kvapnias ir svajingas, kaip pamario vasaros vakaras. Žvelgiant į atlikėjų koncertines jūreiviškas uniformas, prisiminti šaunieji buriuotojai, kurie prieš 10 metų inicijavo ir pradėjo Tautiškos giesmės odisėją apie pasaulį. Miestelio seniūnė Aistė Ivanovaitė priminė, kad daug rankų ir širdžių plakė vienu ritmu, rengiant šventinę sueigą, sutampančią su Kačerginės muzikiniais liepos vakarais. Ji padėkojo aktyviems miestelio žmonėms: Dainiui Sakavickui už sportinį entuziazmą, telkiant bendruomenę ir garsinant miestelį sportinėmis pergalėmis. Už kasmetines foto parodas po atviru dangumi, dovanojamas miestelio Liepų parkui, padėkojo kultūros puoselėtojams Monikai ir Pauliui Bitinaičiams. Centro vadovė Aurika Laurinaitienė džiaugėsi nenuilstama Vytauto Mockaus veikla, stiprinančia Kačerginės kultūros tradicijas. Už šaunią savanorystę padėkota Adelijai Martinaitienei, Laisvutei Mackevičienei, Aušrytei Končienei, Eugenijai Vitkuvienei, Broniui ir Aldutei Kubiliams, Gintarui Laurinaičiui. Į ratelį, kurio centre kaip širdis pulsavo, plazdėjo įžiebta protėvių aukuro ugnelė, susipynė vakaro dalyvių rankos bendram šokiui, žaidimui. Džiaugėmės lietuviškų tradicijų gyvybingumu, perduodami juos iš kartos į kartą.