Kačerginės kurorto gegužinė, skirta Laikinosios sostinės metams.