Vytauto Landsbergio kūrybos vakaru Kačerginėje buvo atverstas renginių ciklo ,,Lietuvos 100-mečio žmonės” pirmasis puslapis.

Pasitikdami pirmąjį atkurtos Nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovą, meno, muzikos ir literatūros istoriką Vytautą Landsbergį, vakaro klausytojai pagarbiai atsistojo. Kūrėjas iš savo turtingos, arti 140-ies knygų kūrybos kraitės Kačerginės klausytojams atskleidė pastarųjų metų darbus. Visus sudomino subtiliai autoriaus perteikti poezijos skaitiniai iš eilių antologijos ,,Organizuoti tekstai” bei biblinių ir pasaulėžiūrinių posmų rinkinio ,,Kelyje į Damaską”. Klausytojų dėmesį sušildė knygelės ,,Kačerginės paveikslėliai” puslapiai. Juose užfiksuoti ryškūs tarpukario Kačerginės kurorto gyvenimo vaizdai. Jie perteikti to meto vaiko akimis, besižvalgant iš tėtės architekto Vytauto Landsbergio – Žemkalnio vasarnamio Kačerginėje. Autorius piešia ryškius panemunės kurorto vasarotojų inteligentų Balio Dvariono, ponios Ciplijauskienės, Marijos Urbšienės (Munytės), Marijos Lozoraitienės, vaikų rašytojo ,,dėdės Pranio” Mašioto našlės Marijos Mašiotienės (Marinės) ir daugelio kitų portretus. Vakaro metu drauge su autoriumi, Lietuvos 100-mečio metais gimusių kompozitorių melodijas atliko profesoriaus dukra muzikologė Jūratė Landsbergytė, anūkas fleitininkas Vytautas Oškinis, smuikininkė Diemantė Merkevičiūtė. Skambėjo J. Gruodžio, J. Pakalnio, V. Bacevičiaus muzikiniai kūriniai. Visus vakaro dalyvius džiugiai pakylėjo muzikinis siurprizas – profesoriaus talentingai atliktas M. K. Čiurlionio ,,Preliudas”. Vytauto Landsbergio kūrybos gerbėjai džiaugėsi spalvingo vakaro metu įsigytomis knygomis su kūrėjo autografais. Tai bibliniai ir pasaulėžiūriniai posmai ,,Kelyje į Damaską”, eilių antologija ,,Organizuoti tekstai”, eilėraščiai ,,Romansai ir dainos”, dokumentų rinkinys ,,Laisvės byla”, ,,Vincas Kudirka. Lietuvos darbininkas ir muzikas.” Ir daugelis kitų. Vieno iš populiariausių Lietuvos 100-mečio žmonių Vytauto Landsbergio kūrybos vakaras – tauri, nepamirštama dovana Kačerginės bendruomenei.