Mūsų nacionalinio orumo – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną -Vasario 16 ąją Kačerginės bendruomenė pasitiko šventiniu koncertu ,,100 melodijų Lietuvai”.

Iš didelių ir mažų širdelių liejosi tėvynės meilės melodijos. Iškiliausių krašto dainių giesmėmis ir eilėmis apdainuoti Vasario 16-osios Signatarai, pagerbti veržlūs krašto Savanoriai, girios broleliai – Lietuvos Partizanai, Sausio 13-osios audrų paukščiai – Laisvės gynėjai, tėvynės Tremtiniai. Plačią, spalvingą iš chorinės tradicijos gelmių besiskleidžiančią giesmių pynę atskraidino miestelio svečiai – Domeikavos mišrus choras ,,Versmė”, vadovaujamas talentingos ir veržlios kolektyvo vadovės Rasos Endriukaitienės ir koncertmeisterio Rimvydo Kruopio. Lietuviška daina, lyg sraunus upelis išsiveržė iš mažųjų ikimokyklinio ugdymo vaikučių širdelių, atėjusių į pirmąjį savo gyvenimo Lietuvos valstybės jubiliejų. Margą dainų juostą dovanojo Kačerginės liaudiška muzikos kapela ,,Nemuno vingis”, vadovaujama Vytauto Brušniaus. Šventę papuošė Kauno Vytauto Didžiojo antrosios rinktinės Ežerėlio miesto jaunosios šaulės, vadovaujamos Dianos Matačiūnienės. Lietuva švietė visų akyse, spindėjo pasididžiavimo ašaros, kad įgyvendinta daugelio lietuvių kartų svajonė – būti laisvos Lietuvos piliečiais.