Maloniai kviečiame dalyvauti!

,,Aplink pasaulį 2“ – tai improvizuota 55 min. kelionė aplink pasaulį, kurioje daug muzikos, fantazijos šėlsmo ir žaidimų. Mažieji žiūrovai patys tampa šios kelionės dalyviais, laivo. Lėktuvo kapitonais ir netgi aplankytų šalių gyventojais. BILIETUS KVIEČIAME ĮSIGYTI IŠ ANKSTO KAČERGINĖS DAUGIAFUNKCIAME CENTRE  (informacija tel. 837569230)

Akimirkos iš atviros veiklos

Akimirkos iš atviros veiklos ,,Priešmokyklinio amžiaus vaikų meninių gebėjimų ugdymas naudojant interaktyvią lentą“.
Dėkojame vaikams už nuoširdumą, auklėtojai Giedrei už suteiktas žinias ir didelį ačiū sakome aplankiusiems svečiams.

Mūsų nacionalinio orumo – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną -Vasario 16 ąją Kačerginės bendruomenė pasitiko šventiniu koncertu ,,100 melodijų Lietuvai”.

Iš didelių ir mažų širdelių liejosi tėvynės meilės melodijos. Iškiliausių krašto dainių giesmėmis ir eilėmis apdainuoti Vasario 16-osios Signatarai, pagerbti veržlūs krašto Savanoriai, girios broleliai – Lietuvos Partizanai, Sausio 13-osios audrų paukščiai – Laisvės gynėjai, tėvynės Tremtiniai. Plačią, spalvingą iš chorinės tradicijos gelmių besiskleidžiančią giesmių pynę atskraidino miestelio svečiai – Domeikavos mišrus choras ,,Versmė”, vadovaujamas talentingos ir veržlios kolektyvo vadovės Rasos Endriukaitienės ir koncertmeisterio Rimvydo Kruopio. Lietuviška daina, lyg sraunus upelis išsiveržė iš mažųjų ikimokyklinio ugdymo vaikučių širdelių, atėjusių į pirmąjį savo gyvenimo Lietuvos valstybės jubiliejų. Margą dainų juostą dovanojo Kačerginės liaudiška muzikos kapela ,,Nemuno vingis”, vadovaujama Vytauto Brušniaus. Šventę papuošė Kauno Vytauto Didžiojo antrosios rinktinės Ežerėlio miesto jaunosios šaulės, vadovaujamos Dianos Matačiūnienės. Lietuva švietė visų akyse, spindėjo pasididžiavimo ašaros, kad įgyvendinta daugelio lietuvių kartų svajonė – būti laisvos Lietuvos piliečiais.

Vytauto Landsbergio kūrybos vakaru Kačerginėje buvo atverstas renginių ciklo ,,Lietuvos 100-mečio žmonės” pirmasis puslapis.

Pasitikdami pirmąjį atkurtos Nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovą, meno, muzikos ir literatūros istoriką Vytautą Landsbergį, vakaro klausytojai pagarbiai atsistojo. Kūrėjas iš savo turtingos, arti 140-ies knygų kūrybos kraitės Kačerginės klausytojams atskleidė pastarųjų metų darbus. Visus sudomino subtiliai autoriaus perteikti poezijos skaitiniai iš eilių antologijos ,,Organizuoti tekstai” bei biblinių ir pasaulėžiūrinių posmų rinkinio ,,Kelyje į Damaską”. Klausytojų dėmesį sušildė knygelės ,,Kačerginės paveikslėliai” puslapiai. Juose užfiksuoti ryškūs tarpukario Kačerginės kurorto gyvenimo vaizdai. Jie perteikti to meto vaiko akimis, besižvalgant iš tėtės architekto Vytauto Landsbergio – Žemkalnio vasarnamio Kačerginėje. Autorius piešia ryškius panemunės kurorto vasarotojų inteligentų Balio Dvariono, ponios Ciplijauskienės, Marijos Urbšienės (Munytės), Marijos Lozoraitienės, vaikų rašytojo ,,dėdės Pranio” Mašioto našlės Marijos Mašiotienės (Marinės) ir daugelio kitų portretus. Vakaro metu drauge su autoriumi, Lietuvos 100-mečio metais gimusių kompozitorių melodijas atliko profesoriaus dukra muzikologė Jūratė Landsbergytė, anūkas fleitininkas Vytautas Oškinis, smuikininkė Diemantė Merkevičiūtė. Skambėjo J. Gruodžio, J. Pakalnio, V. Bacevičiaus muzikiniai kūriniai. Visus vakaro dalyvius džiugiai pakylėjo muzikinis siurprizas – profesoriaus talentingai atliktas M. K. Čiurlionio ,,Preliudas”. Vytauto Landsbergio kūrybos gerbėjai džiaugėsi spalvingo vakaro metu įsigytomis knygomis su kūrėjo autografais. Tai bibliniai ir pasaulėžiūriniai posmai ,,Kelyje į Damaską”, eilių antologija ,,Organizuoti tekstai”, eilėraščiai ,,Romansai ir dainos”, dokumentų rinkinys ,,Laisvės byla”, ,,Vincas Kudirka. Lietuvos darbininkas ir muzikas.” Ir daugelis kitų. Vieno iš populiariausių Lietuvos 100-mečio žmonių Vytauto Landsbergio kūrybos vakaras – tauri, nepamirštama dovana Kačerginės bendruomenei.