KAČERGINĖS MUZIKINIŲ LIEPOS VAKARŲ DRERLIUS

Subrendo kvapnus KAČERGINĖS LIEPOS MUZIKINIŲ VAKARŲ – 2016 derlius. Jaukiame miestelio Liepų parke surengti penki muzikiniai vasaros vakarai. Juos aplankė daugiau nei penki šimtai klausytojų. Daugelis jų – miestelio svečiai, atriedėję naujaisiais dviračių takais ir atradę Kačerginę, – žydinčią, kvepiančią, skambančią paukščių ir muzikos atlikėjų balsais. Visą liepos mėnesį koncertai po atviru dangumi nešė vakaro ramybę, skaidrino sielas, kvietė gėrėtis nuostabia panemunės gamta.  Miestelio gyventojams muzikiniai renginiai tapo bendrystės, kaimynystės sueigomis.

Lengvas ir gaivias vasaros melodijas po šlamančiomis miestelio liepomis klausytojams dovanojo akordeonistų kvintetas ,,InDeed’, dainuojamosios poezijos atlikėjai Matas Kaunietis ir Dangiras Petraitis, smuikininkė Diemantė Merkevičiūtė, vargonininkė Jūratė Landsbergytė, fleitistas Vytautas Oškinis, ,,Mamų ir dukrų kvartetas”,  Vytauto Kernagio kūrinių atlikėjai –  aktorė Sandra Daukšaitė, solistas Jurgis Jarašius, akordeonistas Laimonas Salijus.
Miestelio šaunuoliams, iniciavusiems naująją muzikinę tradiciją, padėkojo Kačerginės  seniūnė Loreta Ūsienė. Susirinkusieji šiltus, nuoširdžius aplodismentus skyrė renginių ciklo rėmėjams: kavinės ,,Kačerga” vadovams Regimantui ir Teresei Bindokams, kačerginiečiams Broniui ir Aldutei Kubiliams, seniūnijos darbuotojams Jonui Vitlipui, Virginijai Brazauskienei, Nijolei Pužauskienei. Už informacinę sklaidą, ūkinį triūsą padėkota nenuilstantiems talkininkams – miestelio seniūnaičiui Vytautui Mockui, Gintarui Laurinaičiui, Egidijui Eidikiui, Rūtai Borutienei, Akvilei Laurinaitytei.

Bendruomenę, susijungusią į darnią muzikinę šeimyną, renginio organizatorės – direktorė Aurika Laurinaitienė ir Dovilė Mikuckienė vaišino lietuviška gira ir pabaigtuvių duonos kepalu, kurį su meile iškepė ir dovanojo Pyplių ūkis. Muzikos klausytojai, lauždami kvapnios duonos riekeles, pripažino, kad tokie dvasingi vakarai vienija bendruomenę, ugdo muzikinį skonį, garsina miestelį.